ÜRETİM

 

        Hijyenin sağlıkla doğru orantılı olduğu dünyamızda müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için gösterilen çaba, yapılan denetim ve teftişlerden tam not almış olmanın verdiği gururla doğrulanmaktadır.

SATINALMA

        Tüm ürünlerin öncelikle Gıda Maddeleri Tüzüğüne ve Türk Standartlarına (TSE) uygun olup olmadığ? gıda mühendislerimiz, gıda teknikerlerimiz tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilir, ürünler belirlenen kriterlere uygun ise ürün satın alınır.

DEPOLAMA

        Ürünler için soğuk odalar ve kuru erzak depoları tanzim edilir.. Kabulleri yapılan ürünler görevli personel tarafından türlerine ve özelliklerine göre ayrılır ve depolara Depo Yerleşim Talimatına göre yerleştirilir. Uygun olmayan ürünler ise Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre gerekli işlemlere tabi tutulur.

          Depo içine girdikten sonra gıda ürünleri görevli personel tarafından Ürün tanıtma Etiketleri ile etiketlenir.

          Depo sıcaklıkları kalibreli cihazlar ile kontrol altına tutulur veya günde iki kez depo sorumlusu tarafından ölçülür.

        Depo Yerleşim Talimatında ürün gruplarına göre belirtilen depo dereceleri ile uyumsuzluk olduğunda depo termometreleri ile kalibreli dijital termometre karşılaştırılır ve sapma durumunda depo termometreleri yeniden kalibrasyona gönderilir.

        Depolarda son kullanım tarihi dikkate alınarak tarihi geçen ürünler depo sorumlusu veya üretim/proje müdürü tarafından tutanak tutularak imha edilir.

        Gelen ürünlerin mutfaktaki fiili tartım sonucu miktarları ve irsaliyedeki fiyatlarına uygun olarak günlük depo stok kayıtları yapılarak takibi sağlanır.

ÜRETİM

        Üretim müdürü ilgili listelerine göre Aşçıbaşı ile birlikte üretilecek yemek miktarlarını belirler ve bu üretimleri planlar. Fazla üretim için sayı belirlenir. Yapılan Üretim Planı Üretim Programı Formuna kaydedilir. Yemek sayıları belirlenirken müşteriler için diyetisyen tarafından hazırlanmış mönüler dikkate alınır. Aşçıbaşı Üretim müdürü ile birlikte yaptıkları üretim programının uygulanması için aşçıbaşı yardımcısı ile birlikte üretimi ve üretim birimlerini koordine eder. Depodan gerekli olan malzemeleri Malzeme İstek Formu kullanarak alır. Üretilen yemekleri sevkiyat programına uygun bir şekilde sevke hazır hale getirir.

TAŞIMA VE AMBALAJLAMA

        Ürünler taşınırken azami dikkat gösterilir. Ürünlerin taşıma esnasında hijyen ve kalite yönetim sistemi kurallarına uyulur. Taşıma esnasında oluşabilecek hasarlar ile ilgili olarak Üretim/proje müdürü anında haberdar edilir. Ürün taşımaları esnasında ürünlerin yabancı herhangi bir madde ile temasları önlenir. Ürünler sevk amacıyla termoboxlara konulur. Dağıtılmak üzere termoboxlara yerleştirilen gıdalar, yemek adı tarih, miktar ve termoboxa giriş sıcaklığı ve saat bilgileriyle etiketlenir ve araçlara transfer edilir.

 

 

© 2011-2015, Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş. - Tüm hakları saklıdır. Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri A.Ş.